HomePlzeňský dětský sbor, z. s.

Plzeňský dětský sbor, z. s.

Kdo jsme?

 

Plzeňský dětský sbor je sdružením rodičů dětí účinkujících a spolupracujících se sborem, spolupracujících autorů, pracovníků podílejících se na uměleckém vedení sboru a příznivců dětského sborového zpěvu. Je dobrovolnou společenskou a zájmovou organizací zřízenou za účelem dalšího vzdělávání a kulturního vyžití dětí a mládeže. Působí na úseku vytváření podmínek pro činnost sborového a sólového zpěvu dětí a mládeže. (viz Stanovy PDS, z. s.)

Copyright 2016 Plzeňský dětský sbor