Složení výboru

Složení výboru od 11. 10. 2023

Výbor:

Předseda: Bedřiška Koželuhová

Jednatel: Daniela Pytelková

Hospodář: Irena Václavíková

Členové výboru:

Jiří Hlobil

Barbora Brůjová

Marta Žižková

 Jana Slavíková

Marta Žižková

Helena Reinwartová

Eva Vimrová

Eva Turková

Jana Malá

 

Kontrolní komise:

Kateřina Jiříkovičová

Marie Jungbauerová

Anna Boubínová

Copyright 2016 Plzeňský dětský sbor