Platby

1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

U dětí navštěvujících pouze Plzeňský dětský sbor či jeho přípravná oddělení činí částka na každé pololetí 750,- Kč, u dětí 1. - 5. ročníku I. cyklu, které kromě sboru navštěvují ještě další předmět v ZUŠ (hra na hudební nástroj, sólový zpěv, taneční či výtvarný obor) a zároveň hudební nauku, činí částka 100,- Kč za každé pololetí. U žáků 6. a 7. ročníku I. cyklu a žáků II. cyklu, kteří kromě sboru navštěvují hru na hudební nástroj či sólový zpěv se školné za návštěvu sboru neplatí.

Tato částka je odváděna škole a je hrazena na účet školy (č. účtu 1043006968/5500, v.s. 101, do avíza nutné napsat jméno a příjmení dítěte).

Částka za první pololetí měla být uhrazena před začátkem školního roku.

 

2. Kromě této částky je každý člen sboru (či jeho zákonný zástupce jako člen Plzeňského dětského sboru, z. s.) povinen 1x ročně (počátkem školního roku) uhradit příspěvek na činnost, jehož výše je každoročně schvalována na valné hromadě Plzeňského dětského sboru, z. s.

Tento příspěvek je zasílán na účet sboru (č. účtu 720077399/0800, do avíza jméno a příjmení dítěte).

Výše příspěvku a jeho splatnost bude projednána na valné hromadě PDS, z. s. a budete o ní informováni i písemně.

Copyright 2016 Plzeňský dětský sbor