Historie sboru

•    Plzeňský dětský sbor byl založen v roce 1980 sbormistryní Hanou Friedrichovou a klavíristkou  Alenou Tupou. Hned od počátku se pěvecký sbor stal reprezentačním sborem města Plzně. Během svého trvání dosáhl mnoha uznání, ocenění na soutěžích a festivalech, navštívil Maďarsko, Polsko, Francii, Belgii, Švýcarsko, Rusko, Německo, Rakousko, Anglii, Skotsko, USA a Kanadu.

•    V roce 2005 se stala novou sbormistryní Mgr. Bedřiška Koželuhová, na klavír doprovázela Jaroslava Smoláková, se sborem spolupracovala i Ivana Janišová aJaroslava Šálková. Nyní se o klavírní doprovod stará Daniela Pytelková. Od roku 2016/2017 se sborem spolupracuje Mgr. Barbora Brůjová.
•    V hlavním sboru zpívá asi 60 dětí ve věku cca 12–20 let. Sbor má 2 přípravná oddělení - Notičky pro 1. až 3. třídu a Javořičky pro 4. až 6. třídu. Pracuje pod ZUŠ B. Smetany.
•    Repertoár sboru tvoří hudba všech stylových období, slavné muzikálové melodie, lidové písně různých zemí i skladby současných autorů. Mj. sbor nastudoval i muzikál Noc na Karlštejně, který představil na několika akcích v Plzni (např. Historický víkend 2010, Bambiriáda 2011) i v jiných městech (např. zámek Horšovský Týn, Kroměříž).
•    Plzeňský dětský sbor před vznikem vlastního dětského sboru DJKT v roce 2014 spolupracoval bezmála třicet let s Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni a členové sboru vystupovali např. v představeních Jakobín, Carmen, Kabaret, Louskáček, Liška Bystrouška, Othello, Tosca, Bohéma, Werther, Boris Godunov a dalších.
•    Řadu let již trvá spolupráce s Plzeňskou filharmonií, s níž se sbor podílel například na realizaci Carminy Burany C. Orffa, účinkoval na řadě koncertů pro mládež o J. S. Bachovi, W. A. Mozartovi nebo B. Martinů. Nastudoval společně s Plzeňskou filharmonií Českou mši vánoční J. J. Ryby (provedení 9. 12. 2011) i pásmo Martina Hyblera Naši krásní andělé (provedené v roce 2013 a 2014).
•    Každoročně sbor připravuje vánoční koncert (realizovaný střídavě v DJKT a v Pekle). Pokud se koncert koná v KD Peklo, část výtěžku je vždy věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně či jiné podobné organizaci. Stejně tak tradicí se staly jarní sborové koncerty, kde se většinou představují i přípravná oddělení.
 
Archiv sboru do roku 2014 najdete na adrese http://pdsarchive.wz.cz
 

Copyright 2016 Plzeňský dětský sbor